Ontwikkeladvies NL leert door!

Er is voor werkenden en werkzoekenden die na willen denken over hun loopbaan een gratis loopbaanadvies. Dit traject wordt gesubsidieerd door de overheid en is voor jou als deelnemer volledig kosteloos. Dit aanbod van de overheid is een onderdeel van het pakket NL leert door. Vanaf 1 december 2020 wordt er weer subsidie beschikbaar gesteld.

Het doel van NL leert door is om de gevolgen van de Coronacrisis te helpen verzachten door mensen te ondersteunen om zich te (her)oriënteren op hun actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Meer hierover kun je lezen op de website van de het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid: hoe werkt Nederland!

Het ontwikkeladvies geeft jou inzicht in het toekomstperspectief van je huidige werk. Is jouw baan er nog over een aantal jaar? Waar sta je nu, wat zijn je loopbaanwensen en loopbaanmogelijkheden en hoe verhoudt zich dit tot de arbeidsmarkt.

Voor wie is het ontwikkeladvies bedoeld?

Wil je nadenken over je loopbaan en je ontwikkelkansen? Ben je werkend of werkzoekend en tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd? Je bent van harte welkom bij Crystal Clear Coaching voor een ontwikkeladviestraject.

Hoe ziet het Ontwikkeladviestraject eruit?

Dit is afhankelijk van jouw wensen, het traject wordt op maat voor jou gemaakt. Houd rekening met een tijdsinvestering van totaal 6-8 uur. Naast de 4 gespreksuren maak je opdrachten en een online arbeidsmarktscan. Deze arbeidsmarktscan is ondersteunend aan het ontwikkeladviestraject. Tijdens het traject ontdek je mogelijkheden op de arbeidsmarkt (welke beroepen zijn passend, waar vind je de vacatures, welke opleiding is nodig en wat is er nodig om een vervolgstap te zetten).

Kennismakingsgesprek 

We maken telefonisch kennis met elkaar. Je krijgt een toelichting op het traject en de praktische zaken. We plannen de drie afspraken t.b.v. het traject in. De gesprekken zijn (in overleg) om de week zodat je ruimte hebt om na te denken en om opdrachten te maken. Je ontvangt na afloop een e-mail als bevestiging van de afspraken en met verdere info over de praktische zaken. Je maakt een arbeidsmarktscan voorafgaand aan het eerste gesprek.

1e Loopbaangesprek (1,5 uur)

Tijdens het eerste gesprek schetsen we je huidige situatie en inventariseren we je behoefte m.b.t. het traject. We bespreken de arbeidsmarktscan.  Je krijgt opdrachten mee ter optimalisering van het traject. Dit is ter voorbereiding op het volgende gesprek.

2Loopbaangesprek (1,5 uur)

Dit gesprek kan in overleg persoonlijk of online gevoerd worden. We gaan vooral in op jouw specifieke loopbaanvragen.

We maken een start met het in kaart brengen van jouw profiel (competenties, kwaliteiten, vaardigheden en werkvoorwaarden). Je krijgt opdrachten mee ter optimalisering van het traject, deze zijn eveneens ter voorbereiding op het volgende gesprek.

3e Loopbaangesprek en afronding (1,5 uur)

Tijdens het laatste gesprek komt alle verworven informatie uit het traject samen.  Je profiel wordt in kaart gebracht. We kijken naar je toekomstmogelijkheden en maken een plan met daarin je vervolgstappen.

Je krijgt handvatten en advies hoe je zelf verder kunt.

Meer informatie en aanmelden voor het ontwikkeladvies? Neem gerust contact op met Crystal Clear Coaching, 0628636790 of info@crystalclearcoaching.nl

Aanbod

Contact

Christel van Hunnik

Kantmos 20
3994 KJ Houten
06 286 367 90
info@crystalclearcoaching.nl
Contact opnemen

Lifecoaching

Loopbaancoaching

Workshops

Op de boot

Mindfulness